Đăng ký

Bài 1 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

So sánh Ankan Anken
Cấu tạo

- Chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

- Có đồng phân theo mạch cacbon.

- Có một liên kết đôi trong phân tử.

- Có thêm đồng phân lập thể hay đồng phân cis-trans.

Tính chất hóa học - Phản ứng thế

- Có phản ứng cộng

- Phản ứng trùng hợp

- Phản ứng oxi hóa 

\(3CH_2=CH_2+4H_2O+2KMnO_4 \rightarrow\)

\(3CH_2 - CH_2\)

\(\overset{|}{OH}\)          \(\overset{|}{OH}\)     \(+ 2MnO_2 + 2KOH\)

 

Tags