Đăng ký

Bài 40 trang 88 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau đấy, biển nào có trục đối xứng ?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biển nguy hiểm khác (h.61d)

Hướng dẫn giải

Áp dụng định nghĩa: Hai hình đối xứng qua một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Các biển báo ở hình a, b, d có trục đối xứng. Biển báo c không có trục đối xứng.

shoppe