Đăng ký

Giải bài 39 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h.60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D).

Chứng minh rằng AD + DB < AE + EB.

b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường nào?

Hướng dẫn giải

a) AD + DB = CD + DB = CB        (1)

    AE + EB = CE + EB                  (2)

    CB < CE + EB                           (3)

Từ (1) (2) (3) suy ra :

AD + DB < AE + EB.

b) Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường ADB.