Đăng ký

Giải bài 42 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Đố.

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (h.62b)?

               Hình 62

Hướng dẫn giải

a) Các chữ cái có trục đối xứng: Chỉ có một trục đối xứng dọc : A, M, T, U, V, Y Chỉ có một trục đối xứng ngang : B, C, D, Đ, E, K Có hai trục đối xứng dọc và ngang : H, I, O, X

b) Có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc