Đăng ký

Giải bài 41 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Các câu sau đúng hay sai?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng đường thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Hướng dẫn giải

a) Đúng vì hình đối xứng với một đường thẳng qua một trục là một đường thẳng ( ba điểm thẳng hàng cùng nằm trên một đường thẳng )

b) Đúng vì hình đối xứng với một tam giác qua một trục là một tam giác bằng nó

c) Đúng vì mỗi một đường kính là một trục đối xứng của đường tròn ( đường tròn có vô số đường kính )

d) Sai vì một đoạn thẳng có hai trục đối xứng ( là chính nó và đường trung trực của nó )