Đăng ký

Giải bài 38 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn thực hành :

Đường cao kẻ từ đỉnh của tam giác cân là trục đối xứng.

Đường nối hai trung điểm của hai đáy là trục đối xứng.