Đăng ký

Giải bài 40 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao thông với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biển nguy hiểm khác (d.61d)

Hướng dẫn giải

Các biển a), b), c) có trục đối xứng. Biển d) không có trục đối xứng.