Đăng ký

Giải bài 37 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Hướng dẫn giải

Hình h) không có trục đối xứng.

Các hình còn lại đều có trục đối xứng.