Đăng ký

Giải bài 35 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (h.58).

Hướng dẫn giải