Đăng ký

Bài 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

Hướng dẫn giải

Ta đối chiếu tên từng bạn sang cột chiều cao từ đó sẽ tìm ra được bạn nào có chiều cao cao nhất.

Ta đối chiếu tên từng bạn sang cột năm từ đó ta sẽ tìm ra bạn nào nhiều tuổi hơn.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ, ta có:

Đào cao 15 dm, và Hồng cao 14 dm, Hoa cao 14 dm và Liên cao 13 dm. Đào 14 tuổi, Liên 14 tuổi, Hoa 13 tuổi và Hồng 11 tuổi. Do đó:

a) Đào là người cao nhất và cao 15 dm.

b) Hồng là người ít tuổi nhất là 11 tuổi.

c) Hồng cao hơn Liên 1dm và và Liên nhiều tuổi hơn Hồng 3 tuổi.

shoppe