Đăng ký

Giải bài 36 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4;-1); B (-2;-1); C(-2;-3) ; D(-4;-3). Tứ giác ABCD là hình gì ?

Hướng dẫn giải

Tứ giác ABCD là hình vuông.

shoppe