Đăng ký

Giải bài 32 trang 67 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình

b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M và N, P và Q.

Giải bài 32 trang 67 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Trong hình 19, tọa độ các điểm :

 M (-3;2), N (2;-3); P (0;-2); Q (-2;0)

b) Nhận xét: trong mỗi cặp điểm M và N, P và Q ta nhận thấy hoành độ của điểm này bằng tung độ của điểm kia và ngược lại.