Đăng ký

Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Viết toạ độ các điểm \(M, N \) trong hình.

b) Em có nhận xét gì về toạ độ của các cặp điểm \(M\) và \(N\); \(P\) và \(Q\).

Hướng dẫn giải

Cặp \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) được gọi là  tọa độ của điểm M , trong đó \({{x_0}}\) là hoành độ và \({{y_0}}\) là tung độ của điểm M.

Kí hiệu \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \(M(-3; 2); N(2; -3); Q(-2; 0); \)\(P(0; -2)\)

b) Ta thấy hoành độ của điểm \(M\) chính là tung độ của điểm \(N\), và tung độ của \(M\) chính là hoành độ của \(N\).

Tương tự: Hoành độ của điểm \(Q\) chính là tung độ của điểm \(P\) và ngược lại.

shoppe