Đăng ký

Giải bài 35 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Giải bài 35 trang 68 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Tọa độ các đỉnh :

Tọa độ các đỉnh hình chữ nhật ABCD:

A (0,5 ; 2),               B (2 ; 2),              C (2 ; 0),            D (0,5 ; 0)

Tọa độ các đỉnh của tam giác PQR:

P (-3 ; 3),                 Q (-1 ; 1)           R (-3 ; 1)