Đăng ký

Giải bài 33 trang 67 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm

Giải bài 33 trang 67 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải