Đăng ký

Giải bài 34 trang 68 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu ?

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0