Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Muốn tìm hai số khi biết  tổng và tỉ số của hai số đó, ta làm như sau: 1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng. 2. Tìm tổng số phần bằng nhau. 3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!