Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153 SGK Toán 4

1.  a {3 over 5} + {{11} over {20}} = {{12} over {20}} + {{11} over {20}} = {{23} over {20}} b {5 over 8} {4 over 9} = {{45} over {72}} {{32} over {72}} = {{13} over {72}} c {9 over {16}} times {4 over 3} = {{9 times 4} over {16 times 3}} = {{3 times 3 times 4} over {4 tim

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!