Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Toán 4

Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, ta làm như sau: 1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng 2. Tìm hiệu số phần bằng nhau 3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!