Giới thiệu tỉ số - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Giới thiệu tỉ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 4

Tỉ số của a và b là a: b hay frac{a}{b} b khác 0. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  a Tỉ số của 2 và 3 là 2 : 3 hay frac{2}{3}.                 b Tỉ số của 7 và 4 là 7 : 4 hay frac{7}{4}.  c Tỉ số của 6 và 2 là 6: 2 hay frac{6}{2}.  d Tỉ số của 4 và 10 là 4 : 10 hay frac{4}{10}.  2. 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Giới thiệu tỉ số - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!