Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Toán 4

1.  Hiệu hai số Tỉ số của hai số Số bé Số lớn 15 $${2 over 3}$$  30  45  36 $${1 over 4}$$  12 48  Hiệu hai số Tỉ số của hai số Số bé Số lớn 15 $${2 over 3}$$  30  45  36 $${1 over 4}$$  12 48  2. Số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai. Ta có sơ đồ: The

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!