Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 4

1.  a Tỉ số của a và b là: hay frac{3}{4}. b Tỉ số của a và b là:  5:7 hay frac{5}{7}. c Tỉ số của a và b là :  12:3 hay frac{12}{3}. d Tỉ số của a và b là:  6:8 hay frac{6}{8}. 2.  Tổng hai số 72 120 45 Tỉ số của hai số  frac{1}{5}  frac{1}{7}  frac{2}{3} Số bé  12 15

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!