Phép cộng có tổng bằng 10 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép cộng có tổng bằng 10 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 2

1.  9 + 1 = 10         8 + 2 = 10       7 + 3 = 10        5 + 5 = 10 1 + 9 = 10         2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        10 = 5 + 5 10 = 9 + 1         10 = 8 + 2       10 = 7 + 3        10 = 6 + 4 10 = 1 + 9         10 = 2 + 8       10 = 3 + 7        10 = 2 + 8 2.  3. 7 + 3 + 6 = 16              

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép cộng có tổng bằng 10 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!