Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2

1.  9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14 9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16 2.  3.   4.  Tóm tắt Nữ : 14 học sinh Nam : 16 học sinh Tất cả có : .... học sinh? GIẢI Số học sinh của cả lớp là: 14 + 16 = 30 học sinh Đáp số :

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 14 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!