Luyện tập trang 22 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 22 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2

1.  8 + 2 = 10          8 + 3 = 11           8 + 4 = 12             8 + 5 = 13 8 + 6 = 14          8 + 7 = 15           8 + 8 = 16             8 + 9 = 17 18 + 6 = 24        18 + 7 = 25          18 + 8 = 26         18 + 9 = 27 2. 3. Số kẹo cả hai gói kẹo có là: 28 + 26 = 54 cái Đáp số: 54 cái kẹo 4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 22 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!