Luyện tập trang 18 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 18 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 SGK Toán 2

1.  9 + 4 = 13           9 + 3 = 12           9 + 2 = 11             6 + 9 = 15 9 + 6 = 15           9 + 5 = 14           9 + 9 = 18             5 + 9 = 14 9 + 8 = 17           9 + 7 = 16           9 + 1 = 10             2 + 9 = 11 2. 3. 9 + 9 < 19           9 + 8 = 8 + 9             9 + 5 < 9 + 6 9

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 18 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!