9 cộng với một số: 9 + 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 9 cộng với một số: 9 + 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2

1.  9 + 3 = 12       9 + 6 = 15        9 + 8 = 17         9 + 7 = 16         9 + 4 = 13 3 + 9 = 12       6 + 9 = 15        8 + 9 = 17         7 + 9 = 16         4 + 9 = 13 2. Tính: 3. 9 + 6 + 3 = 18                      9 + 4 + 2 = 15 9 + 9 + 1 = 19                      9 + 2 + 4 = 15 4. Tóm tắt: Có

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 9 cộng với một số: 9 + 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!