26 + 4 ; 36 + 24 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 26 + 4 ; 36 + 24 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2

1.  2.  Tóm tắt: Nhà Mai có: 22 con gà Nhà Lan có: 18 con gà Tất cả có: .... con gà? GIẢI Số gà cả hai nhà nuôi được là: 22 + 18 = 40 con gà Đáp số: 40 con gà. 3.  Có thể viết 5 phép cộng như sau: 18 + 2 = 20; 14 + 6 = 20; 17 + 3 = 20; 13 + 7 = 20; 16 + 4 = 20.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 26 + 4 ; 36 + 24 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!