8 cộng với một số: 8 + 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 8 cộng với một số: 8 + 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2

1.  8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17 3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17 2.  3.  8 + 5 = 13                        8 + 6 = 14                      8 + 9 = 17 8 + 2 + 3 = 13        

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 8 cộng với một số: 8 + 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!