Phân số và phép chia số tự nhiên - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phân số và phép chia số tự nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4

Thương của phép chia số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. 7 : 9 ={7 over 9} ;                        5 : 8 = {5 over 8}     6 : 19 = {6 over 19};                    1 : 3 = {1 over 3} 2. 36 : 9 = {36 over 9}=

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phân số và phép chia số tự nhiên - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!