Luyện tập trang 110 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 110 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 110, 111 SGK Toán 4

1. frac{1}{2}kg đọc là: một phần hai kilôgam;      frac{5}{8} m đọc là: năm phần tám mét;      frac{19}{12} giờ đọc là: mười chín phần mười hai giờ;      frac{6}{100}m đọc là: sáu phần một trăm mét. 2. Một phấn tư phân số viết là:frac{1}{4}     Sáu phần mười viết là: frac{6}{10}  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 110 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!