Luyện tập trang 117 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 117 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4

1.  a {1 over 6} = {{1 times 5} over {6 times 5}} = {5 over {30}};,,,,{4 over 5} = {{4 times 6} over {5 times 6}} = {{24} over {30}} Vậy quy đồng mẫu hai phân số {1 over 6} và {4 over 5} được hai phân số {5 over {30}} và  {{24} over {30}} Giữ nguyên {{11} over {49}};,

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 117 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!