Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4

1.  eqalign{ & {{12} over {30}} = {{12:6} over {30:6}} = {2 over 5}; cr  & {{20} over {45}} = {{20:5} over {45:5}} = {4 over 9}; cr & {{28} over {70}} = {{28:14} over {70:14}} = {2 over 5}; cr & {{34} over {51}} = {{34:17} over {51:17}} = {2 over 3}. cr} 2.  {5 over {18}} là p

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!