Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 116, 117 SGK Toán 4

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung MSC ta làm như sau: Xác định MSC Tìm thương MSC và mẫu số của phân số kia Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a frac{7}{

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!