Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4

1. Tổng hai số 91 170 216 Tỉ số của hai số  $${1 over 6}$$  $${2 over 3}$$ $${3 over 5}$$ Số bé  13  68  81 Số lớn  78  102  135 Tổng hai số 91 170 216 Tỉ số của hai số  $${1 over 6}$$  $${2 over 3}$$ $${3 over 5}$$ Số bé  13  68  81 Số lớn  78  102  135 2. Hiệu hai số 72 63 105 Tỉ số của hai

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!