Ôn tập về phân số - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4

1.   Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 1 là frac{1}{6};  Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 2 là frac{3}{5};  Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 3 là frac{4}{10} = frac{2}{5};  Phân số chỉ phần đã tô màu của hình 4 là frac{2}{6} = frac{1}{3}. Vậy frac{2}{5} là phân số chỉ phần đ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về phân số - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!