Ôn tập về số tự nhiên - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về số tự nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160, 161 SGK Toán 4

1.  2. 5794 = 5000 + 700 + 90 + 4 20292 = 20000 + 200 + 90 + 2 190909 = 100000 + 90000 + 900 + 9 3. a 67358 đọc là: Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám. Trong số 67358 chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đon vị. 851904 đọc là: Tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh tư Trong số 851904, chữ số 5 thu

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về số tự nhiên - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!