Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161 SGK Toán 4

2; 3. Ta so sánh các số đã cho sau đó sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  989 < 1321                                 34 579 < 34 601 27 105 > 7985                             150 482 > 150 459 8300 : 10 = 830                          72 600 = 726 x 100 2. a Ta

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161, 162 SGK Toán 4

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9: Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.  Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 thì chia hết cho 5.  Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Các số có tổng c

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!