Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 162, 163 SGK Toán 4

1. 2.  a x + 126 = 480                 b x 209 = 435     x = 480 126                      x = 435 + 209     x = 354                               x = 644 3.   a + b = b + a                                               a 0  = a   a + b + c = a + b + c                              a a  = 0   a +

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!