Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập các số đến 100 000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 3

1. 2. + 54175 đọc là năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm + 90631 đọc là chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt + 14034 đọc là mười bốn nghìn không trăm ba mươi bốn + 8066 đọc là tám nghìn không trăm sáu mươi sáu + 71459 đọc là bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín + 48307 đọc là bốn mươi tám

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!