Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 3

1. a 76 245      b 51 807        c 90900        d 22 002 2.   3. Đồng hồ A chỉ  10 giờ 28 phút Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút 4.   a 9 + 6 x 4 = 15 x 4 = 60       9 + 6 x 4  = 9 + 24 = 33               b  28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!