Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 172 SGK Toán 3

1.  Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau: a 3000 + 2000 x 2  = 7000                3000 + 2000 x 2 = 10000 b 14000 – 8000 : 2   = 10000    14000 – 8000 : 2 = 3000 2.  3. Số lít dầu cửa hàng đã bán là: 6450 : 3 = 2150 lít Số lít dầu cửa hàng còn lại là: 6450 – 2150 = 4300 lít Đáp số: 4300 lít 4. 

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 3

1.  a 30000 + 40000 – 50000 =   20000 nhẩm : 3 chục + 4 chục – 5 chục = 2 chục nghìn       80000 – 20000 + 30000 =      30000          80000 – 20000 – 30000 =           30000 b 3000 x 2 : 3 = 2000     4800 : 8 x 4 = 2400     4000 : 5  : 2 = 400 2.  3.  a 1999 +x=2005                x=2005 1999

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!