Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3

1. Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau: a 50000 + 20000    = 70000         80000 – 40000   = 40000                     b 25000 +  3000 =  28000                   42000 – 2000 = 40000 c 20000 x 3   = 60000                       60000 : 2   = 30000 d 120000 x 2 = 24000                            3600

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!