Nhân với số có hai chữ số - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân với số có hai chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 69 SGK Toán 4

1. 2. Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585; Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170; Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755. 3. 25 quyển vở cùng loại có số trang là:         48 x 25 = 1200 trang                                 Đáp số: 1200 trang.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân với số có hai chữ số - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!