Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 69 SGK Toán 4

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;          b) 33 x44;             c) 157 x 24;            d) 1122 x 19.

2. Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13;  26;  39.

3. Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Hướng dẫn giải

1.

2.

Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585;

Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170;

Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755.

3.

25 quyển vở cùng loại có số trang là:

        48 x 25 = 1200 (trang)

                                Đáp số: 1200 trang.


Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe