Luyện tập trang 68 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 68 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 4

1.  a 135 times left {20{rm{ }} + {rm{ }}3} right = 135{rm{ }} times {rm{ }}20 + 135{rm{ }} times 3{rm{ }} = {rm{ }}2700 + 405{rm{ }} = {rm{ }}3105   427 times left {10{rm{ }} + {rm{ }}8} right = 427 times 10{rm{ }} + {rm{ }}427{rm{ }} times 8 = 4270 + 3416 = 7686 b

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 68 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!