Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 4

 1 2. a 1326 x 300 = 3997800; b 3450 x 20 = 69000; c 1450 x 800 = 1160000. 3 Ô tô chở số kilôgam gạo là:      50 x 30 = 1500 kg Ô tô chở số kilôgam ngô là:      60 x 40 = 2400 kg Ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:       1500 + 2400 = 3900 kg                                                   Đ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!