Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,.... - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,.... được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4

Khi nhân số tự  nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó. Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba ... chữ số 0 ở bên phải số đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a 18 x 10 = 180             82 x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,.... - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!