Luyện tập trang 43 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 43 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2

1. 2l + 1l = 3l                 15l 5l = 10l                 3l + 2l 1l = 4l 16l + 5l = 21l             35l 12l = 23l              16l 4l + 15l = 27l. 2. a 6l;              b 8l;              c 30l. 3. Số lít dầu thùng thứ hai có là: 16 2 = 14 l Đáp số: 14l.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 43 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!