Luyện tập trang 39 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 39 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2

1. a 9 + 6 = 15          7 + 8 = 15         6 + 5 = 11        3 + 9 = 12          6 + 9 = 15           8 + 7 = 15         5 + 6 = 11        9 + 3 = 12       b 3 + 8 = 11          4 + 8 = 12         2 + 9 = 11        6 + 7 = 13          5 + 8 = 13          4 + 7 = 11         5 + 9 = 14        7 + 7 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 39 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!